Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vzpomínka na Rút Princeovou

O Dereku PrinciRút Princeová


Po mnoha týdnech boje s infekcí v těle za tichého zpěvu židovských chvalozpěvů kolem osmé hodiny Jeruzalémského času v úterý 29. prosince 1998 odešla Rút Princeová domů do přítomnosti Ježíše Krista.

Rodina a přátelé se sešli v čtvrtek ráno, 31. prosince, v Christ Church ve starém městě Jeruzaléma, aby se rozloučili s Rút a potěšili Dereka. Rozjímajíc o vlivu života Rút pronesl Derek velmi dojímavou pohřební řeč. Dokázal přijmout Boží načasování jejího odchodu domů k Pánu a vzdal dík Pánu za Jeho věrnost a lásku, která byla vylita na všechny svaté.

Zatímco všichni shromáždění přišli, aby pozvedli a podpořily Dereka, byl to on, který svou silnou a zralou vírou podpořil všechny shromážděné. Po obřadu byla Rút pohřbena v Jeruzalémě.

Vzpomínkové bohoslužby se konaly v Londýně, v Anglii, 6. února a v Charlotte, North Carolina, USA, 13. února 1999.

Během dvaceti let jejich manželství Rút věrně sloužila Derekovi, jakkoli jen mohla. Jednou poznamenala:

"Dělám to, k čemu jsem byla stvořena. Bůh učinil ženu, aby byla pomocnicí muži. Považuji to za velkou výsadu, že mohu pomáhat svému manželovi naplnit jeho povolání od Boha. "

Modlitby Rút a její podíl na této službě nám budou všem chybět.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky