O DEREKOVI - Derek Prince Ministries Česká republika

DEREK PRINCE MINISTRIES
Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

PETER DEREK VAUGHAN PRINCE
14. srpna 1915 Bengalúru, Indie - 24. září 2003 Jeuzalém, Izrael
Derek Prince
Derek Prince se narodil roku 1915 v Indii britským rodičům. Dosáhl univerzitního vzdělání v řečtině a latině na Eton College a Cambridge University ve Velké Británii, kde také byl odborným asistentem v oboru starověké a moderní filosofie na univerzitě King´s College. Také studoval hebrejštinu a aramejštinu na Hebrew University v Jeruzalémě. Kromě toho ovládal mnoho dalších moderních jazyků.

Za druhé světové války, když sloužil v britské armádě, začal studovat Bibli a zažil setkání s Ježíšem Kristem, které mu změnilo život. Z tohoto setkání vyvodil dva závěry. Za prvé, že Ježíš Kristus žije, za druhé, že Bible je pravdivá, závažná a moderní kniha. Tyto dva závěry zcela změnily směr jeho života. Od té doby zasvětil svůj život studiu a vyučování Bible.
Jeho každodenní rádiové vysílání Klíče k úspěšnému životu (Dříve – Dnes s Derekem Princem) zasahuje více než polovinu světa a zahrnuje překlady do arabštiny, čínštiny, chorvatštiny, malgaštiny, mongolštiny, ruštiny, samojštiny, španělštiny a jazyka ostrova Tonga. Je autorem více než 50 knih, více než 450 audio kazet a 150 videokazet, z nichž mnohé byly přeloženy a publikovány ve více než 80 jazycích.

Hlavní Derekův dar spočíval v jasném a jednoduchém způsobu, jakým vykládal Bibli a její učení. Jeho nedenominační a nesektářský přístup způsobil, že jeho vyučování jsou stejně důležitá a užitečná pro lidi všech ras a každého náboženského prostředí.

Derek zemřel ve spánku ve svém domě v Jeruzalémě dne 24. září 2003 na srdeční selhání, které nastalo po delším období zhoršujícího se zdravotního stavu.

Návrat na obsah