O DEREKOVI - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

O DEREKOVI

O NÁS > O AUTOROVI
PETER DEREK VAUGHAN PRINCE
14. srpna 1915 Bengalúru, Indie - 24. září 2003 Jeuzalém, Izrael
Derek Prince
Derek Prince se narodil roku 1915 v Indii britským rodičům. Dosáhl univerzitního vzdělání v řečtině a latině na Eton College a Cambridge University ve Velké Británii, kde také byl odborným asistentem v oboru starověké a moderní filosofie na univerzitě King´s College. Také studoval hebrejštinu a aramejštinu na Hebrew University v Jeruzalémě. Kromě toho ovládal mnoho dalších moderních jazyků.

Za druhé světové války, když sloužil v britské armádě, začal studovat Bibli a zažil setkání s Ježíšem Kristem, které mu změnilo život. Z tohoto setkání vyvodil dva závěry. Za prvé, že Ježíš Kristus žije, za druhé, že Bible je pravdivá, závažná a moderní kniha. Tyto dva závěry zcela změnily směr jeho života. Od té doby zasvětil svůj život studiu a vyučování Bible.

Jeho každodenní rádiové vysílání Klíče k úspěšnému životu (Dříve – Dnes s Derekem Princem) zasahuje více než polovinu světa a zahrnuje překlady do arabštiny, čínštiny, chorvatštiny, malgaštiny, mongolštiny, ruštiny, samojštiny, španělštiny a jazyka ostrova Tonga. Je autorem více než 50 knih, více než 450 audio kazet a 150 videokazet, z nichž mnohé byly přeloženy a publikovány ve více než 80 jazycích.

Hlavní Derekův dar spočíval v jasném a jednoduchém způsobu, jakým vykládal Bibli a její učení. Jeho nedenominační a nesektářský přístup způsobil, že jeho vyučování jsou stejně důležitá a užitečná pro lidi všech ras a každého náboženského prostředí.

Derek zemřel ve spánku ve svém domě v Jeruzalémě dne 24. září 2003 na srdeční selhání, které nastalo po delším období zhoršujícího se zdravotního stavu.
DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
Na Pršíně 56
Kolín III
280 02 Kolín
info@derekprince.cz
IČO: 09 41 02 95
Návrat na obsah