NOVĚ OTEVŘENÉ DVEŘE - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

NOVĚ OTEVŘENÉ DVEŘE

O NÁS > O AUTOROVI
NOVĚ OTEVŘENÉ DVEŘE
Když v roce 1989 padla železná opona, DPM už mělo přístup k milionům dříve nezasažených lidí. Vysílání v ruštině bylo založeno pouze na víře, protože chyběla jakákoliv odezva. A najednou, pádem opony, přišla záplava dopisů.

V té době Bram Oosterwijk, mladý Holanďan, který již pracoval ve východní Evropě, otevřel DPM kancelář pro východní Evropu a Společenství nezávislých států (dříve SSSR). On a jeho spolupracovníci se setkali se stovkami pastorů a mladých křesťanů, kteří slyšeli rádiové vysílání a byli hladoví po dalším Derekově vyučování. Hned se začaly překlady knih a od té doby bylo vytištěno v ruštině a jiných jazycích východní Evropy jeden a půl milionu knih.

V téže době vyšla i "Video biblická škola" používající "Pokladení základů" (série deseti videokazet obsahující zhuštěnou verzi knihy "Příručka Duchem naplněného křesťana") a více než dvacet hodin s dalšími základy vyučování.
V květnu 1993 uspořádala DPM v Moskvě konferenci pro tisícovku vedoucích pocházejících až z Magadanu (severně od Japonska). Derek přinesl své základní vyučování: kříž, vysvobození z kletby, osvobození od démonů a křest v Duchu svatém a duchovní dary. Navíc došlo k mnohým smíření mezi představiteli různých společenských skupin, jakož i uzdravení hlubokých ran způsobených životem v represivním režimu.

Derek řekl:
"Čas uctívání byl na úplně jiné úrovni od všeho, co jsem dosud zažil. Lidé byli tak nadšení! Zpívali by píseň" Ježíš Kristus je Pán "dvacetkrát. Byli tak hladoví po Božím Slově! Je privilegiem učit takové lidi!"

V následujícím roce bylo v bývalém Sovětském svazu založeno čtyřiatřicet biblických škol. O rok později byli Derek a Rút v Alma-
Atě v Kazachstánu ve střední Asii na podobné konferenci pořádané pro lidi jižní části bývalého Sovětského svazu.

Derek si vzpomíná na vše do roku 1990, kdy si vzal čas na odpočinek, když řekl Bohu:

"Dávám Ti toto všechno Pane. Každou knihu, každou audiokazetu, každé video, každé rádiové vysílání, vše, co jsem vyprodukoval nebo vyprodukuji. Není to více moje. Nechávám to ve Tvých rukou, aby jsi s tím dělal cokoliv chceš."

Od toho času dosah služby narostl nesrovnatelným způsobem.

Dalším příkladem je Indonésie. Od roku 1990 publikovala DPM více než třistotisíc kopií Derekových knih ve více než třiceti titulech. Audionahrávky s jeho výukou jsou kopírovány a distribuovány v Indonésii, plánuje překlad rozhlasového vysílání.

Další velmi rostoucí službou je práce v Indii, kde bylo přeloženo do tamilštiny, hindštiny, jazyka tegulas a některých menšinových jazyků dvanáct knih. V současnosti se plánuje vydání stovek tisíců knih, které mají být distribuovány indickými spolupracovníky ve velkých městech a okolních národech.

Dramatickými způsoby se otevřely dveře k distribuci Derekových materiálů ve španělštině přes Latinskou Ameriku. V roce 1995 začala DPM legálně tisknout knihy na Kubě na vládních tiskařských strojích. Derek a Rút tam poprvé sloužili koncem roku 1996. Rovněž se zúčastnili velké konference v Bogotě, v Kolumbii, roku 1997, kde přišly k Pánu stovky lidí. Ve španělštině bylo vydáno šestnáct Derekových knih a tisíce kazet. DPM má distributory na Kostarice, na Kubě, ve Venezuele a jiných latinskoamerických zemích. Vydávají se také knihy v brazilské portugalštině.

I dveře na Střední východ se otevírají stále více. V Turecku se konala konference v roce 1995 a v Bahrajnu v roce 1996. Derekovo rozhlasové vysílání v arabštině ze Seychelských ostrovů a z Libanonu zasahuje celý Střední východ. Šest nových knih v arabštině se rychle šíří. V Bělorusku (republice bývalého Sovětského svazu) začala DPM v červnu 1997 s video konferencí. Týmy, které se postaraly o modlitby za lidi, živé chvály a službu hlásily, že dopad Derekova vyučování touto formou byl tak silný, jako kdyby vyučoval sám osobně.

Je nemožné zaznamenat dopad služby v Čínském vnitrozemí, kde podle odhadů přichází k Pánu denně zhruba pětadvacettisíc lidí. Současně s rozhlasovými vysíláními bylo přeloženo mnoho Derekových knih. Do dnešního dne bylo v Číně vytištěných 6 milionů knih. Nicméně poptávka po knihách je nespočetně vyšší než nabídka. Příčinou je nedostatek finančních zdrojů.

Velký nárůst ve službě nastal díky lidem, kteří pracují společně s Derek Prince Ministries. Výkonný ředitel DPM International, David Selby (manžel Derekovy dcery Anny), byl s Derekem od roku 1971. Kromě kanceláře v Charlotte v Jižní Karolíně, USA, jsou národní kanceláře v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Holandsku, Novém Zélandu, Singapuru, jižní Africe, Švýcarsku a Velké Británii. Každá kancelář byla založena člověkem, který slyšel Boží volání o rozšíření této služby v jeho vlastním národě a na sklizeň polích světa. Každá kancelář je vedena správní radou nebo řediteli, ale mezinárodní ráda, jejímž zakladatelem byl Derek, nese odpovědnost za celosvětovou koordinaci a plánování.

Vize DPM je shrnuta v mottu: "Zasáhnout nezasažených, vyučit nevyučených!"
DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
Na Pršíně 56
Kolín III
280 02 Kolín
info@derekprince.cz
IČO: 09 41 02 95
Návrat na obsah