UČIT NEVYUČENÉ - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

UČIT NEVYUČENÉ

O NÁS > O AUTOROVI
UČIT NEVYUČENÉ
Koncem 60. a začátkem 70. let vanul světem Duch svatý přes takzvané hnutí charismatické obnovy. Toto přivedlo Američany, včetně velkého množství mladých lidí, k Pánu po desetitisících. Ve stejné době bylo velké množství tradičních křesťanů obnoveno prostřednictvím křtu v Duchu svatém. Vzhledem k jejich hladu po materiálech vyučujících biblické základy, které jim umožní pochopit Bibli, vydal Derek Prince své "Základy".

Tato série, původně v sedmi knihách, odkrývá v logickém pořadí hlavní doktríny křesťanské víry, se zvláštním důrazem na práci Ducha svatého. Revidované vydání této série knih vyšlo v roce 1987. V roce 1993 byly připojeny tematické indexy, ještě před vydáním pod názvem "Příručka Duchem svatým naplněného křesťana ". Derek říká:

"Pokud bych měl zanechat jen jednu věc tělu Kristovu, byla by to Příručka Duchem svatým naplněného křesťana."

Tato kniha se stala základním učebním materiálem pro církev v mnoha zemích. Byla přeložena do albánštiny, arabštiny, bulharštiny, čínštiny, češtiny, chorvatštiny, indonéštiny, maďarštiny, mongolštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, češtiny, srbochorvatština a španělštiny. Některé části byly přeloženy i do dánštiny, vlámštiny, hebrejštiny, korejštiny, portugalštiny, švédštiny, jazyka tegulas a vietnamštiny. Mnohé církve ji používají jako učebnici při vyučování nových křesťanů.

"Korespondenční kurz základů" doplňující tuto knihu obohatil životy a posílil víru tisíců křesťanů. "Biblický kurz -
samostudium" publikovaný kolem roku 1965 je ve světě používán na zasazení a posílení křesťanů v jejich víře. Kniha byla přeložena do nejméně  26 jazyků a je pravděpodobně používána více než jakákoliv jiná Derekova kniha. Je snadno pochopitelná v různých kulturách jako je Čína, Afrika, Mongolsko, Latinská Amerika, Indonésie a Rusko.

Jak Derek a Lýdia cestovali se službou ve Spojených státech, seznámili se s mnoha dalšími cestujícími učiteli, odpovídajícími na nový hlad po porozumění Bible. Na Floridě, USA, v roce 1969 se spolu setkali Derek Prince, Bob Mumford, Charles Simpson a Don Basham, aby se modlili za vážnou situaci ve vedení konference, na níž byly řečníky. Derek říká:

"Když jsme se postavili z modlitby, uvědomili jsme si, že nás Bůh spojil zvláštním způsobem a se zvláštním záměrem. Pak jsme se zavázali modlit se jeden za druhého, otevřít svůj osobní život na přezkoumání tomu druhému a konzultovat společně jeden s druhým před jakýmkoli větším osobním rozhodnutím. "

Tito čtyři učitelé, ke kterým se později připojil i Ern Baxter, se stali vůdci "Hnutí učedníků".
DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
Na Pršíně 56
Kolín III
280 02 Kolín
info@derekprince.cz
IČO: 09 41 02 95
Návrat na obsah