DEREK PRINCE V OSMDESÁTI - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

DEREK PRINCE V OSMDESÁTI

O NÁS > O AUTOROVI
DEREK PRINCE V OSMDESÁTI
Jistý Boží služebník řekl : "Derek mluví o národech světa způsobem, jakým já mluvím o svých sousedech."

Derekova pružnost a přizpůsobivost byla neobvyklá pro člověka v takovém vysokém věku. Byl kdykoliv připraven na změnu ve svém životním stylu nebo ve svém zažitém systému, pokud věřil, že by to potěšilo Pána. Tato kombinace přizpůsobivosti a absolutní důvěry v Boží suverenitu umožňovala Derekovi a jeho manželce podstupovat cesty , které by byly výzvou i pro mladší lidi.

Koncem roku 1994 se vydali na svou čtvrtou celosvětovou služební cestu přes jižní Afriku , jihovýchodní Asii, Nový Zéland a Spojené státy. O pět měsíců později se vrátili do Jeruzaléma nadšeni a občerstveni vším, co zažili. Derek říká:

"Je hodina žně! Dokonce v muslimských zemích Bůh shromažďuje svých vyvolených. "

Disciplína, nadšení, jednotnost a důkladnost, které charakterizovaly Derekův raný život, přešly do zralosti . Snažil se udělat to nejlepší, co mohl v čemkoliv, na co se zaměřil, přitom však uznával svoji úplnou závislost na Bohu. Princeovi si zajistili podporu "armády" modlitebníků, kteří je a práci DPM podpírali modlitbou. Derek otevřeně přiznával své spoléhání na modlitby jiných a radostně oslavoval Pána za zodpovězenou modlitbu.

Derek Prince daroval každý dar, který mu Bůh dal, na jasné praktické vysvětlení Bible. Zde jsou některé biblické pravdy, které pro tuto generaci obnovil:

 • Disciplína půstu
 • Osvobození od kleteb
 • Modlitby za vládu
 • Místo Izraele v Božím plánu
Osvobození od démonů
 • Moc vyhlášování

 • V posledním desetiletí často hovořil o událostech vedoucích ke konci tohoto věku, vykládaje je v světle prorockých Písem. Ve své osmdesátce se Derek Prince podíval zpět na téměř padesát let křesťanské služby a řekl:

  "Bůh je věrný! Nikdy jsem nemohl toto všechno naplánovat. Vždycky jsem udiven, když slyším, že lidé znají mé vyučování v některých z nejmenších vesnic Indie nebo se dívají na moje videa na Sibiři - Bůh je toho všeho dirigentem! Před více než padesáti lety na území dnešního Izraele ke mně Pán promluvil a řekl: "Povolal jsem tě, abys byl pro mnohé učitelem Písma v pravdě, víře a lásce, které jsou v Kristu Ježíši. "Nikdy bych si nepředstavoval, jak velké to může být!Byl tu však vývoj: nejdříve jsem se snažil předložit jasnou pravdu, pak Bůh zdůraznil potřebu víry a dnes je můj nejvyšší cíl vypěstovat lásku v těch, kteří slyší moje poselství a čtou mé knihy. Věřím, že mohu zasáhnout ještě mnohem více lidí. Neplánuji odejít do důchodu. Těším se na naplnění všeho, co Bůh ještě má ve svém plánu pro můj život. Dokázal, že je věrný během více než padesáti let a já věřím, že bude věrný do konce. "
  Mnozí z Derekovi rodiny přišli na oslavu Derekových osemdesátych narozenín
  v roce 1995. Derek má 35 vnuků a vnuček, 58 pravnuků a pravnuček
  a 7 pra-pravnuků a pra-pravnuček. Osm vnuků a dva pra-pravnuci pracují
  na plný úvazek v křesťanské službě.
  DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
  Na Pršíně 56
  Kolín III
  280 02 Kolín
  info@derekprince.cz
  IČO: 09 41 02 95
  Návrat na obsah