MANŽELSTVÍ A SLUŽBA - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

MANŽELSTVÍ A SLUŽBA

O NÁS > O AUTOROVI
MANŽELSTVÍ A SLUŽBA
Derek Prince čte
Téměř okamžitě po silném zážitku z obrácení byl Derek Prince naloděný na vojenskou loď směřující do Jižní Afriky. O svých třech letech v pouštích Egypta, Libye a Súdánu mluvil jako o letech "učednictví na poušti". Studoval svou Bibli se stejnou důsledností a pečlivostí jako při své akademické kariéře. Zde objevil efektivitu půstu spojeného s modlitbou.

Když dostal kožní chorobu, která nebyla v tamním klimatu léčitelná, proležel jeden rok v nemocnici v Egyptě. Studoval svou Bibli a modlil se o Boží pomoc. Vysvobození mu přinesla pasáž z knihy Přísloví 4: 20-
22:

"Můj synu, pozoruj má slova, nakloň ucho k mým řečem. Ať neodejdou od tvých očí; ostříhej jejich prostřed svého srdce. Neboť jsou životem těm, kteří je najdou, a celému jejich tělu lékařstvím." (Hebrejské slovo pro zdraví je "Marpol", což znamená lék.)

Derek přijal Boží zaslíbení uzdravení celého svého těla a rozhodl se "brát" Bibli tak, jak berou lidé léky, třikrát denně po jídle. Na vlastní žádost byl z nemocnice propuštěn a v pouštích Súdánu byl zcela a trvale vyléčený tímto lékem.

Během pobytu v Súdánu vedl k Bohu svého muslimského asistenta. Změněný život Aliho vyvolal v táboře takový rozruch, že ostatní vojáci přišli k Derekovi, aby se více dozvěděli o Ježíši.
Derek a rodina
Po třech letech v poušti byl Derek poslán do Jeruzaléma. Tam potkal Dánku Lydii Christensen, matku malého dětského domova. Rodina mluvila arabsky a Derek si cvičil arabštinu spolu s nimi. V téže době se začal sám učit hebrejsky.

Když skončila druhá světová válka, stál Derek před složitým rozhodnutím. Neviděl svou rodinu více než pět let a jeho milovaný dědeček umíral na rakovinu. Navíc měl bezpečné a stále místo na Cambridge a armáda mu dlužila cestu domů do Anglie.

Bůh však Dereka povolal do Izraele (tehdy Palestina). Kdyby odešel, byl by někdy schopný se vrátit? Nakonec v Jeruzalémě vystoupil z armády a vstoupil do křesťanské služby na plný úvazek. Oženil se s Lydií a stal se otcem osmi dívek v domově: šesti Židovek, jedné palestinské Arabky a jedné Angličanky.

Rodina spolu zažila opětovné zrození státu Izrael v roce 1948 a přežila Válku o nezávislost. Dvakrát museli utéct z domu uprostřed noci a jít tmavou ulicí do nejisté budoucnosti kvůli bezprostřednímu ohrožení jejich životů.

Koncem roku 1948, kdy nově založený stát bojoval o přežití, Derek a Lýdia zdráhavě opustili Jeruzalém. Derek vzal rodinu do Anglie, kde je jeho rodiče s láskou přijali.
Derek v Londýně
V roce 1949 se vzdal svého členství v Kings College, Cambridge a dalších osm let byl pastorem malého letničního sboru v centru Londýna. Převážná většina členů tohoto sboru se obrátila díky jeho evangelizace na Speaker's Corner, Marble Arch (místo v Londýně, kde vystupují řečníci), které dělal třikrát týdně. O těchto dnech říká:

"Viděli jsme mnoho životů změněných, ale jen do jistého momentu. Bylo tam velmi mnoho lidí, kterým jsme skutečně nemohli pomoci. Letniční v těch dnech věřili, že když byl člověk pokřtěn ve vodě, pokřtěn v Duchu svatém a mluvil jazyky, jeho problémy byly vyřešeny. Bohužel nebyla to pravda!

Teprve po letech, když jsem vstoupil do služby osvobozovaní, jsem byl schopen pomoci křesťanům žít skutečně vítězné životy. "

Derek a Lýdie Princovi odešli v roce 1957 do východní Afriky vést školu připravující učitele v Keni. Derek zde založil střední školu, na níž za posledních 35 let odmaturovali tisíce mladých Keňanů.
Derek, Lydie a Jessica
V roce 1963 se Derek a Lýdie přistěhovali do Spojených států i se svou africkou dcerou Jesikou, kterou si adoptovali v Keni. Během pastorování malého sboru v Seattlu ve státě Washington, USA, čelil démonickému projevu přímo před jeho řečnickým pultem. Tato přímá konfrontace se silami temnoty spustila jeho službu osvobozování. Svou osobní službou, audio a video nahrávkami pomohl bezpočtu tisícům najít uvolnění a vysvobození z démonických svázaností. Jeho kniha "Oni budou vyhánět démony" byla publikována v roce 1998.

(Jiná kniha, napsaná v 80-tých letech "Požehnání nebo kletba: Vyber si!" Je přeložena do mnoha jazyků. S pomocí této knihy používané křesťanskými služebníky na celém světě je Boží lid osvobozován od generačních prokletí a přiváděn do skutečné svobody v Duchu svatém.)

Rozrušený tragédií úkladné vraždy Johna Kennedyho začal Derek Prince učit Američany, jak se přimlouvat za svůj národ. V roce 1973 se stal jedním ze zakladatelů "Intercessors for America" (Přímluvci za Ameriku), jejichž prostřednictvím se toto poselství a služba rozšířily po celé zemi. Derekova kniha "Formování historie prostřednictvím modlitby a půstu", která byla publikována ještě v témže roce, probudila všechny odpovědné křesťany k jejich odpovědnosti modlit se za jejich vládu.

Zatímco Derekovy vyučující nahrávky kolovaly po světě, otevíraly se dveře v mnoha částech Spojených států. Po nějakém čase pastorovaní v Chicagu, USA, vykročili Derek a Lýdie v roce 1967 ve víře do cestovatelské služby.

V témže roce se Derek na Novém Zélandu přesvědčil, že jeho vyučování má moc zasáhnout celý národ. Tato setkání spustili mezinárodní službu, která zasáhla téměř každou část světa.

DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
Na Pršíně 56
Kolín III
280 02 Kolín
info@derekprince.cz
IČO: 09 41 02 95
Návrat na obsah