Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Manželství a služba

O Dereku Princi
Derek při čtení Bible


Derek, Lýdie a jejich adoptované dcery


Derek při zvěstováni Evangelia v Hyde Parku, Londýn 1950


Derek, Lýdie a jejich adoptivní dcera Jesica, 1960


Téměř okamžitě po silném zážitku z obrácení byl Derek Prince naloděný na vojenskou loď směřující do Jižní Afriky. O svých třech letech v pouštích Egypta, Libye a Súdánu mluvil jako o letech "učednictví na poušti". Studoval svou Bibli se stejnou důsledností a pečlivostí jako při své akademické kariéře. Zde objevil efektivitu půstu spojeného s modlitbou.

Když dostal kožní chorobu, která nebyla v tamním klimatu léčitelná, proležel jeden rok v nemocnici v Egyptě. Studoval svou Bibli a modlil se o Boží pomoc. Vysvobození mu přinesla pasáž z knihy Přísloví 4: 20-22:
"Můj synu, pozoruj má slova, nakloň ucho k mým řečem. Ať neodejdou od tvých očí; ostříhej jejich prostřed svého srdce. Neboť jsou životem těm, kteří je najdou, a celému jejich tělu lékařstvím." (Hebrejské slovo pro zdraví je "Marpol", což znamená lék.)

Derek přijal Boží zaslíbení uzdravení celého svého těla a rozhodl se "brát" Bibli tak, jak berou lidé léky, třikrát denně po jídle. Na vlastní žádost byl z nemocnice propuštěn a v pouštích Súdánu byl zcela a trvale vyléčený tímto lékem.

Během pobytu v Súdánu vedl k Bohu svého muslimského asistenta. Změněný život Aliho vyvolal v táboře takový rozruch, že ostatní vojáci přišli k Derekovi, aby se více dozvěděli o Ježíši.

Po třech letech v poušti byl Derek poslán do Jeruzaléma. Tam potkal Dánku Lydii Christensen, matku malého dětského domova. Rodina mluvila arabsky a Derek si cvičil arabštinu spolu s nimi. V téže době se začal sám učit hebrejsky.

Když skončila druhá světová válka, stál Derek před složitým rozhodnutím. Neviděl svou rodinu více než pět let a jeho milovaný dědeček umíral na rakovinu. Navíc měl bezpečné a stále místo na Cambridge a armáda mu dlužila cestu domů do Anglie.

Bůh však Dereka povolal do Izraele (tehdy Palestina). Kdyby odešel, byl by někdy schopný se vrátit? Nakonec v Jeruzalémě vystoupil z armády a vstoupil do křesťanské služby na plný úvazek. Oženil se s Lydií a stal se otcem osmi dívek v domově: šesti Židovek, jedné palestinské Arabky a jedné Angličanky.

Rodina spolu zažila opětovné zrození státu Izrael v roce 1948 a přežila Válku o nezávislost. Dvakrát museli utéct z domu uprostřed noci a jít tmavou ulicí do nejisté budoucnosti kvůli bezprostřednímu ohrožení jejich životů.

Koncem roku 1948, kdy nově založený stát bojoval o přežití, Derek a Lýdia zdráhavě opustili Jeruzalém. Derek vzal rodinu do Anglie, kde je jeho rodiče s láskou přijali.

V roce 1949 se vzdal svého členství v Kings College, Cambridge a dalších osm let byl pastorem malého letničního sboru v centru Londýna. Převážná většina členů tohoto sboru se obrátila díky jeho evangelizace na Speaker's Corner, Marble Arch (místo v Londýně, kde vystupují řečníci), které dělal třikrát týdně. O těchto dnech říká:

"Viděli jsme mnoho životů změněných, ale jen do jistého momentu. Bylo tam velmi mnoho lidí, kterým jsme skutečně nemohli pomoci. Letniční v těch dnech věřili, že když byl člověk pokřtěn ve vodě, pokřtěn v Duchu svatém a mluvil jazyky, jeho problémy byly vyřešeny. Bohužel nebyla to pravda!
Teprve po letech, když jsem vstoupil do služby osvobozovaní, jsem byl schopen pomoci křesťanům žít skutečně vítězné životy. "

Derek a Lýdie Princovi odešli v roce 1957 do východní Afriky vést školu připravující učitele v Keni. Derek zde založil střední školu, na níž za posledních 35 let odmaturovali tisíce mladých Keňanů.

V roce 1963 se Derek a Lýdie přistěhovali do Spojených států i se svou africkou dcerou Jesikou, kterou si adoptovali v Keni. Během pastorování malého sboru v Seattlu ve státě Washington, USA, čelil démonickému projevu přímo před jeho řečnickým pultem. Tato přímá konfrontace se silami temnoty spustila jeho službu osvobozování. Svou osobní službou, audio a video nahrávkami pomohl bezpočtu tisícům najít uvolnění a vysvobození z démonických svázaností. Jeho kniha "Oni budou vyhánět démony" byla publikována v roce 1998. (Jiná kniha, napsaná v 80-tých letech "Požehnání nebo kletba: Vyber si!" Je přeložena do mnoha jazyků. S pomocí této knihy používané křesťanskými služebníky na celém světě je Boží lid osvobozován od generačních prokletí a přiváděn do skutečné svobody v Duchu svatém.)

Rozrušený tragédií úkladné vraždy Johna Kennedyho začal Derek Prince učit Američany, jak se přimlouvat za svůj národ. V roce 1973 se stal jedním ze zakladatelů "Intercessors for America" (Přímluvci za Ameriku), jejichž prostřednictvím se toto poselství a služba rozšířily po celé zemi. Derekova kniha "Formování historie prostřednictvím modlitby a půstu", která byla publikována ještě v témže roce, probudila všechny odpovědné křesťany k jejich odpovědnosti modlit se za jejich vládu.

Zatímco Derekovy vyučující nahrávky kolovaly po světě, otevíraly se dveře v mnoha částech Spojených států. Po nějakém čase pastorovaní v Chicagu, USA, vykročili Derek a Lýdie v roce 1967 ve víře do cestovatelské služby.

V témže roce se Derek na Novém Zélandu přesvědčil, že jeho vyučování má moc zasáhnout celý národ. Tato setkání spustili mezinárodní službu, která zasáhla téměř každou část světa.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky