Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Srpen 2016

ZpravodajTomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.

Efezským 3:20 – 21
1. srpna – Etiopie

Modlete se za pastora Yemaneho, aby měl Boží moudrost a přízeň v porozumění a vizi služby v Etiopii.

Modlete se za Boží zaopatření pro potřeby služby, která také zahrnuje službu podporování vdov a sirotků.

Několik Derekových knih bylo přeloženo do jazyka Amharic a Tigrina a jsou připraveny k sazbě a schválení před tiskem. Modlete se, aby byly brzy k dispozici.2. srpna - Čína

Čínský tým je momentálně zaměřen na tisk a distribuci knihy "Proměna života duchovní mocí", která, jak věří, je klíčová pro křesťanské vedoucí v Číně. Dva členové čínského týmu rukopis vřele uvítali, každý žádá vytištění 50 tisíc výtisků. Nyní bude vytištěno tolik výtisků, kolik bude možné. Modlete se, aby vše probíhalo hladce a také za další prostředky, aby mohlo být do konce roku 2016 vytištěno více výtisků.3. srpen - Zimbabwe

Modlete se za více prostředků, aby bylo možné zasáhnout mnohem více lidí v Zimbabwe s Derekovým vyučováním.

Modlete se za kontakt s několika křesťanskými vedoucími, který by chtěli využívat DPM materiály.

Modlete se za moudrost a vedení pro Ticha v oblasti distribuce knih do biblických škol.4. srpna - Egypt

Rádio Bouchra v Tunisku plánuje vysílat Derekovo vysílání a bude ke každému programu nahrávat úvod a závěr v tuniském jazyce. Modlete se za správnou osobu pro tento projekt a aby mnozí byli požehnáni touto novou službou skrze rádio.

Modlete se, aby Pán otevřel správné dveře pro tisk a distribuci knih v Severní Africe.5. srpna - Indie

Uprostřed srpna budou Elsie a Danny vést trénink Mise zakládání sborů pro pastory. Modlete se, aby každý, kdo ho navštíví, uchopil vizi a aplikoval ji. Tato metoda skrze vztahy je nyní nejefektivnější a nejbezpečnější evangelizační strategie, více než velké setkání, které přitahují pozornost.6. srpna - východní Evropa

Ředitelé DPM z 10 národů východní Evropy se plánují setkat 14. - 18. září na Slovensku.

Modlete se, aby Pán požehnal tento čas svým povzbuzením a občerstvením pro všechny, kteří ho navštíví.

Modlete se za jednotu a novou vizi pro službu v národech, které reprezentují.7. srpen - Írán

Tým z Arménie bude rozmnožovat a distribuovat nové překlady Derekových video vyučování na SD kartách íránským podzemním sborům. Modlete se, aby je Bůh při tomto úkolu chránil a vedl.8. srpen - východní Afrika

Pokračuje editace svahilské verze knihy "Proměna života duchovní mocí". Původní překlad byl nějakým způsobem těžko pochopitelný pro čtenáře v několika zemích. Modlete se, aby to revidující tým opravil tak, aby byla kniha více použitelná pro Svazijsky mluvící lidi v tomto regionu.9. srpen - Norsko

Modlete se za mladé, kteří byli zasaženi Derekový vyučováním, aby rostly silní ve víře.

Modlete se za moudrost a vedení pro členy týmu v nárůstu služby DPM v Norsku a sousedních skandinávských zemích, včetně také zasažení národa Sami v severním Norsku.10. srpen - Kuvajt

Modlete se za moudrost a přízeň pro arabské služebníky z Kuvajtu a jiných národů, kteří slouží v Evropě, a to především velké skupině lidí ze Středního východu, kde je obrovská poptávka po Derekových materiálech.11. srpen - Austrálie

Australský tým se bude spolu s organizací Ebenezer Operation Exodus podílet na „péči“ o pastora Willema Glashouwera během jeho návštěvy Sydney dne 17. srpna. Modlete se, aby vyučování, spolu s Derekovými materiály, které budou k dispozici, přineslo vyjasnění a pravdu mnohým ohledně Božích plánů pro Izrael a Jeho vyvolené lidi.12. srpen - Malawi

Modlete se za 1000 kopií samostudijního biblického kurzu v jazyce Chichewa, který bude distribuován především ve věznicích, aby byl dobře vězni přijat a přinesl mnoho ovoce v jejich životech.13. srpen - Albánie

Modlete se za úspěšnou produkci 10 brožůrek série "Základy" a za distribuci knih "Proměna života duchovní mocí", "Žeň přichází" a "Dvě sklizně".

Modlete se za albánské věřící, aby rostl jejich hlad po Bohu a Jeho Slovu, který by vyústil do hlubšího vztahu s Ním a za občerstvení v Duchu svatém.14. srpen - Jižní Afrika

Modlete se za posluchače Derekova 30 - minutového rozhlasového programu, které Rádio Pulpit zdarma vysílá a za to, aby i další rozhlasové stanice chtěli vysílat jeho poselství. (Toto rádio změnilo svůj programový blok a bylo zaplaveno stížnostmi. Přesto stále vysílá jeden program denně, aby zasáhlo celou jižní Afriku.)

Televizní stanice chce zrealizovat šestitýdenní vysílání Derekova vyučování zdarma. Modlete se za jejich personál, aby dohodli finální záležitosti a tak by mohlo vysílání začít.15. srpen - Irán / Irák

"Duchovní boj" v jazyce Sorani je právě připraven do tisku. Tento titul bude součástí knihy "Proměna života duchovní mocí ." Modlete se za překlad a tisk dalších titulů, které budou také zahrnuty do této knihy.16. srpen - Nizozemí

"Víra pro život" byla vytištěna jako denní ztišení a přejmenována na "Víra na každý den." Modlete se, aby povzbudila a obnovila mnohých ve víře.

Modlete se za vybudování dalšího online kurzu založeného na Derekově vyučování "Dej pozor, abys nebyl ošizen."17. srpen - Sýrie

Modlete se a prohlašujte Sýrii za Boží, aby se dotkl lidí zázračným způsobem a aby církev a Boží lid byly dále "majákem" pro evangelium po celé Sýrii.

Modlete se, aby Bůh ve svém milosrdenství dal dočasné příměří a mír v Aleppo, velkém městě, které bylo poslední čtyři roky ničeno válkou.18. srpen - Myanmar

Modlete se za nové otevřené dveře k distribuci Derekových materiálů v Myanmaru.

V tomto roce se uskutečnilo několik seminářů pro 700 pastorů a to v západní a severní části Myanmaru, kde také byly distribuovány Derekovy knihy. Modlete se, aby tito vůdci měli obrovský užitek z vyučování a materiálů, které dostali a aby je použili k trénování věřících ve svých sborech.19. srpen - Polsko

Modlete se za sílu a moudrost pro ředitele Agnieszku a Marka při plánování všech projektů v roce 2016.

Modlete se za nové knihy "Povoláni vládnout", "Dvě sklizně" a "Žeň přichází", aby byly polskými věřícími dobře přijaty.

Modlete se, aby v Polsku rostl duchovní hlad, který by Derekovo vyučování mohlo pomoci nasytit pravdou.20. srpen - Nepál

Ředitel a pastor Gopaljee daroval centrální vězeňské knihovně dvě kopie ze všech Derekovu knih, které jsou dostupné v Nepálu. Modlete se, aby toto vyučování požehnalo a změnilo životy mnoha vězňů.

Na rozhlasové stanici Dobrá zpráva FM jsou vysílány Derekovy anglické rozhlasové programy, které mohou slyšet v celém údolí Kathmandu (přibližně 1,5 milionu lidí). Modlete se za více posluchačů, aby rostly ve víře a za nevěřící, aby skrze poslech mohli přijít ke spasení.21. srpen - Chorvatsko

Modlete se, aby bylo více lidí zasažených Derekovým vyučováním přes facebookovou stránku.

Modlete se za úspěšnou distribuci nových knih, "Moc proklamace" a "Od prokletí k požehnání."

Modlete se, aby Bůh ochraňoval všechny chorvatské spolupracovníky DPM a jejich rodiny.22. srpen - Spojené státy americké

Modlete se za dobrý postup v efektivnějším seznamování středoškoláků s Derekovým vyučováním. Služebníci získali na středoškolských kolejích dobré kontakty a mnozí studenti přijali materiály zdarma, ale je třeba Boží vedení, aby se mohli posunout v této službě dále.23. srpen - Švýcarsko

Modlete se za to, aby tým DPM získal nové kontakty s těmi věřícími, kteří by měli zájem o Derekovo vyučování a chtěli by podpořit službu a pomohli jejímu rozvoji.

Modlete se za více návštěvníků švýcarské webové stránky a ti, kteří ji navštíví, aby byli zasaženi informacemi a materiály, které tam najdou.24. srpen - Nový Zéland

Modlete se za Warrena Smithe, ředitele DPM pro Asii a Tichomoří a za jeho tým se základnou na Novém Zélandu. Mnohé probíhající překladatelské a distribuční projekty v této oblasti potřebují modlitební podporu.25. srpen - Filipíny

Modlete se za Johna, ředitele DPM na Filipínách, aby poznal Boží strategii pro rozšiřování DPM v národě, zvláště v oblasti kontaktů s dalšími pastory a služebníky, kteří by chtěli používat a sdílet Derekovy vyučovací materiály.26. srpen - Ukrajina

Vlad a Lydia Chaz dohlížejí na práci na Ukrajině. Modlete se za Boží moudrost a přízeň pro ně a jejich spolupracovníky Vjačeslava a Natašu v tom, jak mají pomáhat k rozvoji této služby.

Plánuje se vydávání nových titulů v ruštině a ukrajinštine. Modlete se za překladatele, kteří budou zahrnuti v této práci, aby pracovali šikovně a moudře.27. srpen - východní Afrika

DPM byly poskytnuty prostředky na Bible pro východní Afriku.

Modlete se za dobré vztahy s těmi, kteří nabízejí Bible pro tento projekt.

Modlete se, aby Bible v největším možném počtu (v jazyce, kterým se nejvíce hovoří v této oblasti) byly distribuovány křesťanským vedoucím v tomto regionu.28. srpen - Spojené království

Modlete se za Neila Cornicka, ředitele DPM v UK a za jeho tým, aby měli vizi, moudrost a milost a zasáhly nejen UK, ale pracovali i na Blízkém východě, v kavkazském regionu a v některých částech Afriky.29. srpen - Francie

Modlete se za Catherine, aby pracovala s duchovním vhledem, milostí a silou v těch mnoha úkolech, které má, speciálně v její práci se studenty biblického korespondenčního kurzu.

Modlete se za kreativitu, občerstvení a moudrost pro Reného a jeho manželku Jacqueline, aby měli duchovní vhled do všeho.30. srpen - Latinská Amerika

Americkou kancelář nedávno navštívila další skupina místních hispánských pastorů a vedoucích. Je to výsledek pokračujících partnerských vztahů s hlavním hispánskou duchovní službou v této oblasti. Modlete se, aby přes tyto kontakty s latinsko-americkou komunitou byly Derekovy materiály použité nejen lokálně v jejich sborech, ale rozšířily se i dále do oblastí Latinské Ameriky, kde slouží.31. srpen - Egypt

24. - 28. října se uskuteční další rozhlasová konference v Istanbulu. Bude tam pozvaných 23 služeb, rozhlasové stanice a křesťanští služebníci. Modlete se, aby Pán působil na tomto setkání a aby znovu skrze tuto příležitost bylo možné představit DPM a Derekovy materiály.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky