Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kveten 2015

Zpravodaj


Polsko
1. května

Modlete se za Pánovu sílu a zdraví pro Agnieszku, aby i nadále mohla sloužit Pánu a církvi v Polsku. Modlete se za věřící v Polsku, nové zákazníky a distributory, aby dobře reagovali na nové materiály Dereka, a by přijali, že to je dobrý a pevný evangelizační nástroj.
Modlete se za finanční zajištění pro letošní projekty.


Izrael
2. května

Modleme se za vedení pro George a Betty Jackson a jejich tým při jejich hledání dalších kontaktů s ruskými pastory a arabskými věřícími, a aby byli povzbuzením pro všechny věřící v Izraeli v této velmi stresující době.
Modlete se za náš dluh k Izraeli ohledně anglické brožury, aby se dostala k těm, kteří ji budou číst a modlit se za Izrael.


Nizozemí
3. května

Modlete se za Rona, konzultanta, který pracuje na přepracování internetových kurzů, které umožní, aby internetové kurzy fungovaly na vícero platformách.
Modlete se za dobré zdraví a energii pro zaměstnance, kteří bojují s několika zdravotními problémy.


Kambodža
4. května

Modlete se za Boží pomazání a ochranu pro pana Ly Huy, nového koordinátora DPM v Kambodži a za náš tým překladatelů, kteří začali překládat Derekovy materiály do jazyka Khmer (Khmerštiny).
Derekovy knihy, „Božská výměna“ a „To nejlepší od Boha“ budou k dispozici 11. – 12. května pro 800 mladých lidí (ve věku 18 – 35 let). Modlete se, aby lidé byli velmi požehnáni tímto učením a mnozí přišli ke spasení skrze tyto materiály.


Velká Británie
5. května

Všeobecné volby ve Velké Británii se budou konat dne 7. května. Modlete se za zvýšení počtu a vlivu křesťanských členů parlamentu a formování nové vlády.
Modlete se, aby Derekova kniha „Modlitby za vládu“, která byla nedávno distribuována mnohým křesťanům, je povzbudila, aby se modlili v této velmi důležité době.


Pákistán
6. května

Modlete se, aby mnozí vedoucí, pastoři a další křesťané v Pákistánu překonali ducha strachu, svědčili o Božím požehnání a ti, kteří dostali materiály Dereka Prince, aby se za tuto službu postavili. Modlete se za moudrost od Pána a pomazání pro překladatele, kteří pracují na několika Derekových knihách v jazycích Pushto, Dari, Sindhi a Baloch.


Baltské regiony
7. května

Modlete se k Pánu, aby více studentů čerpalo z korespondenčního biblického kurzu DPM. Za kvalitní překladatelskou práci Derekova učení do estonštiny, lotyštiny a litevštiny. A za Pánovo vedení a porozumění týmu v Jeho plánech pro pobaltské země, zejména pro DPM.


Malajsie
8. května

Velká zásilka knih nedávno přišla z DPM - Indie. Modlete se za mnoho příležitostí pro malajského ředitele v Liman, aby se mu podařilo rezervovat stoly na prodej knih v církvích, na konferencích a seminářích a za úspěšný prodej.


Ázerbájdžán
9. května

V loňském roce byla vytištěna první kniha v tomto jazyku „Žít vírou“ a všechny výtisky byly distribuovány za pouhé dva dny. Modlete se, aby učení v druhé knize právě publikované „Jak přejít od prokletí k požehnání“ ovlivnilo mnoho životů.


Keňa / Tanzanie
10. května

V poslední době bylo vytištěno 10 000 výtisků knihy „Proměna života duchovní mocí“ ve svahilštině a první 4 000 již byly rozděleny. Modlete se, aby se tyto knihy dostaly ke správným lidem a byly obrovským požehnáním pro svahilsky mluvící lidi po celém regionu.


Egypt
11. května

Modlete se za úspěšné dokončení nových arabských webových stránek a proste Pána, aby odstranil každou překážku a všechno., co by tomu bránilo. Modlete se, aby tento nástroj spojil mnoho lidí v Egyptě a za poselství evangelia a Derekova biblického vyučování.


Ukrajina
12. května

Překlad je téměř dokončen u Derekovy knihy „Tajemství modlitebního válečníka“. Plánuje se vytisknout letos v létě, spolu s dalšími knihami.
Modlete se, aby vše kolem tisku proběhlo hladce. A za službu DPM a tým pracovníků na Ukrajině v této tak těžké době pro tuto zemi.


Rwanda
13. května

Nyní má byt přeložena kniha „Modlitby se za vládu“. Modlete se za úspěšný tisk. a aby toto učení bylo inspirací pro mnoho Rwanďanů v tom, jak se modlit za svou vládu a aby tak učinily.


Filipíny
14. května

Nedávno byly Derekovy knihy rozdány na křesťanské univerzitě „Zářící světlo“ a v biblické škole a na několika pastorských zasedáních.
Modlete se za všechny ty, kteří dostali tyto materiály, aby měli pevnější základy Božího slova ve svém životě a pokračovali v růstu a rostli v poznání Pána.


Sýrie
15. května

Sýrie je zpustošena válkou, kdy polovina obyvatelstva byla nucena opustit své domovy. Lidé jsou zoufalí v každé oblasti svých životů.
Modlete se za pracovníky DPM, aby našli účinné způsoby sdílení Boží lásky a slova útěchy a za příležitosti distribuovat Derekovo učení těm správným lidem.
Při formování historie skrze modlitbu a půst, Derek zdůrazňuje potřebu modlit se za vůdce národa. Modlete se za vůdce této války, aby se obrátili k Pánu a ukončili toto strašné násilí.


Čína
16. května

Letos plánujeme vytisknout a distribuovat 200 000 výtisků knihy „Proměna života duchovní mocí" v Číně. Modlete se, aby tato důležitá kniha se dostala ke správným křesťanským vedoucím a byli vybudováni tímto vyučováním.


Oblast zálivů/Irák
17. května

Modlete se za úspěšné pokračování překladu Derekových knih a videí do Sorani, arabštiny, perštiny a turečtiny.
Za použití nových digitálních nástrojů, jako jsou paměťové karty SD a za velký účinek s tímto novým médiem.


Indie
18. května

V průběhu měsíce dubna ředitel Elsie vyučoval pastory ve třech seminářích v Jižní Indii z materiálů Dereka Prince.


Francie
19. května

Modlete se za ředitele René, Jacqueline, Rodney a Catherine za chození v moudrosti, síle, dobrém zdraví a za obnovení podpory.
Aby Pán přivedl nové studenty do Biblického korespondenčního kursu a pro současné studenty za překonání překážek a úspěšné dokončení.
Modlete se za zvýšení prodeje Derekových vyučovacích materiálů na správných místech s těmi správnými lidmi.


Lesotho
20. května

Modlete se za otevřené dveře pro více biblických škol a rozhlasových stanic, které by se chtěli podělit o Derekovo učení.
Stát Lesotho v Jižní Africe nedávno získal nové vůdce. Modlete se za otevření tohoto státu pro evangelium.


Austrálie
21. května

Na roční konferenci v Austrálii DPM, která je plánována 15. srpna  bude sloužit známý biblický učitel a vedoucí organizace Christians for Israel International Willem J. J. Glashouwer jako hlavní řečník. Téma je „Proč Izrael?“ „Proč Jeruzalém?“
„Proč poslední časy?“
Modlete se za tým DPM, kteří zajišťují propagaci. Za Pánovo pomazání při vyučování a větší zájem lidí o toto téma, kteří by čerpali s Derekových  materiálů.


Šalamounovy ostrovy
22. května

Modlete se za Boží ochranu a moudrost pro Davida (bývalý vězeň), který nyní distribuuje knihy „Proměna života duchovní mocí“ do západní provincie. Tato kniha spolu se samostudijním biblickým kurzem byla dobře přijata, ale jsou tu i výzvy.
Modlete se, aby všichni ti, kteří obdrží tento materiál byli proměněni Božím slovem.


Botswana
23. května

Modlete se za úspěšné vytisknutí knihy „Proměna života  duchovní mocí v jazyce setswanštiny (Tswanština) a za jeho distribuci v Botswaně a na severozápadě regionu Jižní Afriky.


Spojené státy americké
24. května

Modlete se za rostoucí službu ve vězení organizace DPM-USA, aby se mohla rozšířit a dotýkat životů více vězňů v ve vězeních v celých Spojených státech.


Bělorusko
25. května

Pracovníci DPM v Bělorusku se snažili spojit s baptistickými církvemi v jejich městě tím, že nabízejí své služby a Derekovy materiály. Modlete se za přízeň pro tyto pastory, dobré přijetí Derekova učení a dobré vztahy.


Německo / Itálie
26. května

Modlete se za Pánovu vedení pro tým DPM v Německu a aby vyučovací materiály Dereka Prince byly k dispozici v Itálii v širším měřítku.
Modlete se za zájem o Derekovo vyučování u věřících v Itálii .


Zambie
27. května

Peter Pedersen navštěvuje a podporuje pastory v Zambii a dává jim knihu Základy křesťanského života.
Modlete se za sílu, ochranu a vedení pro Petra, když cestuje a slouží těmto vedoucím. Nedávno zásilka skončila omylem v republice Kongo místo v Zambii. V zásilce chybělo 24 knih. Přečtěte si zprávu v sekci CHVÁLY, co se stalo s knihami! (Zatím jen na angl. stránkách.)


Arménie / Írán
28. května

Tým DPM v Arménii bude distribuovat tisíce SD karet, které obsahují Derekovo učení do Iránské církve. Modlete se za Pánovu ochranu  nad těmito spolupracovníky, když překročí hranici z Arménie do Íránu.


Nový Zéland
29. května

Ředitelé a mnoho spolupracovníků  z kanceláře DPM v jihovýchodní Asii se sejdou v Singapuru 1-5 června na čas modliteb, povzbuzení a společného hledání Boha ohledně nových příležitostí v oblasti.
Modlete se za Boží ochranu nad všemi, kteří budou cestovat. Za jednotu a jednotnou vizi v hledání Božích plánů  pro regiony Asie / Tichomoří.
Modlete se za všechny návštěvníky, kteří budou odjíždět, aby byli povzbuzeni, posilněni a zmocněni. Za Boží ochranu a vedení nad všemi zaměstnanci a rodinami, aby se dostali v pořádku domů.


Východní Evropa
30. května

Branislav vede a dohlíží nad kancelářemi DPM ve východní Evropě.
Modlete se, aby chodil v Boží moudrosti, duchovním vhledu a pomazání ve všech svých vztazích.
Modlete se za sílu a ochranu pro něj a jeho rodinu, když cestuje.


Etiopie / Eritrea
31. května

Čtyři Amharické knihy jsou naplánovány pro opakovaný vydání: Usmíření, Kompletní spasení, Křest v Duchu svatém a Požehnání, nebo prokletí. Také kniha „Žít vírou“ v tigrinijštině bude vytištěna a distribuována. Modlete se za tyto projekty, aby šlo vše hladce a bez zpožďění.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky