Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Duben 2015

Zpravodaj

Austrálie
1.dubna

Modlete se za vedení a pomazání Ducha svatého pro Graeme a Veronicu, domorodé koordinátory v Austrálii, jsou držiteli vzdělávacího kurzu o uzdravení a vysvobození v církvi. Navštíví také domorodé komunity v západním Novém Jižním Welsu a budou předávat Derekovo vyučování při službě.


Myanmar
2.dubna

Modlete se za šíření Derekových knih v Barmě.
A aby mnozí lidé byly mocně dotčeni Bohem na biblickém táboře mládeže, který se bude konat 12. až 17. dubna.


Malawi
3.dubna

Samostudijní biblický kurz v Chichewě bude vytištěn v Malawi a distribuován do věznic a biblických škol.
Modlete se, aby tato kniha přinesla spásení a pevný biblický základ pro mnohé.


Keňa/Tanzanie
4.dubna

Ve spolupráci kanceláří DPM v Ugandě, Novém Zélandu, Jižní Africe a Velké Británii, byla přeložena a vytištěna první kniha ve svahilštině: "Proměna života duchovní mocí". Aby tento první titul přinesl obnovení do církví v Keňi a Tanzánii.


Syrie
5.dubna

Derek Prince ministries pokračuje v rozesílání Biblí a knih Dereka Prince do různých částí Sýrie. Tento materiál je velkou pomocí pro věřící tam, kde i nadále čelí velikým zkouškám. Po čtyřech letech nepokojů miliony lidí opouštějí své domovy a je zde hodně zoufalství a beznaděje.
Modlete se, aby Derekovo učení jim přineslo život a povzbuzení.
Modlete se za Pánovu ochranu a vedení pro spolupracovníky DPM v Sýrii.


Írán
6.dubna

Pracovníci DPM se setkávají se silným démonickým tlakem v této islámské zemi od náboženské a zpravodajské tajné policie jakož i s technickými problémy.
Modlete se za Boží ochranu pro prcovníky a spolupracovníky DPM v Iránu a Arménii. A také za distribuci SD karet, které obsahují Derekovo vyučování.
Modlete se za iránské internetové stránky, aby fungovaly úspěšně po vážném útoku radikálních islámských hackerů.


Kanada
7.dubna

Modlete se za Bob Yeo a kanadské vedoucí, aby i nadále hledali Pána, jaké má plány pro DPM a dohlíželi na práci v Kanadě.
Modlete se za nové příznivce a spolupracovníky této služby a za otevření nových příležitostí v této obrovské zemi.


Arménie
8.dubna

Modlete se za moudrost a ochranu koordinátora DPM Vazgena a jeho rodinu. Plánuje se přeložit a vytisknout kniha "Budou vyhánět démony" o kterou je v Arménii velký zájem. Modlete se za Pánovu ochranu pro překladatele, vydavatele a další zapojené subjekty.


Nepál
9.dubna

Modlete se za dobré zdraví, sílu a ochranu pro pastora Gopaljee, jeho manželku Gangu, dceru Ruchi a distributory DPM v Nepálu, zejména při jejich cestách.
Modlete se, aby mnoho lidí navštívilo Gopaljee knihkupectví a distrubuční centra DPM a aby si mohli koupit knihy Dereka a tím i podpořili a požehnali tuto službu.


Švýcarsko
10.dubna

Modlete se za potřebné dobrovolníky, aby přišly na pomoc Ruedi, kteří by pomohli rozšířit práci DPM po celém národě a regionu.
Modlete se za nové kontakty této služby na jednotlivce a církve, kteří by chtěli dostávat Derekovo vyučování a za spolupráci s místními kancelářemi všemi dostupnými způsoby.


Egypt
11.dubna

Poslední výroční káhirský knižní veletrh byl zastoupen pracovníky DPM, kteří se sešli s mnoha lidmi.
Modlete se, aby se Bůh i nadále dotýkal lidí v Egyptě a na celém blízkém východě. Modlete se za otevření nových příležitostí pro televizní vysílání Dereka Prince v Egyptě a dalších arabských zemích. Modlete se, aby nové arabské internetové stránky DPM se neustále zlepšovaly a oslovily nové lidi.


Etiopie a Eritrea
12.dubna

V organizaci DPM hledáme způsob, jak distribuovat 3 knihy v tigrinijštině tigrijsky mluvícím uprchlíkům v Eritreji. Modleme se za moudrost, jak tam dostat knihy bezpečným způsobem. Kniha "Základy křesťanského života" musí být reprodukována v amharštině a přeložena do tigrinijštiny.
Modlete se za potřebné finanční prostředky a spolupracovníky pro tyto projekty.


Slovensko
13.dubna

Loni v listopadu byla vydaná kniha "Proměna života duchovní mocí". Modlete se, aby toto vyučování požehnalo mnoho věřících na Slovensku a pomohlo růstu jejich vztahu s Kristem.
Modlete se za romské pastory a jejich spolupracovníky, kteří dostali zdarma tuto knihu k vyučování a dělání učedníků v církvích.
V lednu začal překlad knih "Bohu na vás záleží" a "Povolání dobyvatele" (Called to Conquer). Modlete se za Boží pomoc, ochranu a pomazání pro všechny, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu.


Turecko
14.dubna

Modlete se za Boží vedení, aby bylo možné kopírovat na DVD Derekovo vyučování do turečtiny a kurdštiny. Modlete se za Pánovo pomazání pro ty, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu. A za úspěšné spuštění nových internetových stránek, aby vše proběhlo bez jakýchkoli technických problémů.

Nizozemí
15.dubna

Modlete se za zvýšení darů do této oblasti a po celém světě ve službě DPM. Aby učení Dereka Prince mělo hluboký dopad na ty, kteří je příjímají a budou je předávat ostatním.


Jižní Súdán
16.dubna

Spolupracovník DPM Matouš vyučuje vysokoškolské studenty ze Základů křesťanského života. Modlete se za Boží pomazání pro něho a pro studenty, aby rostli ve vztahu s Duchem Svatým a v studiu Božího slova.


Chorvatsko
17.dubna

Modlete se, aby Pán otevřel dveře pro materiály Dereka Prince, které jsou umístěny v Chorvatské knihovně.  Modlete se za tým DPM, aby zde naplnil během nadcházejících měsíců všechny své cíle a tak mohl zasáhnout  více lidí s Derekovým vyučováním  a pomoci jim v jejich růstu a naplnění Boží vůle pro jejich životy.

Šalamounovy ostrovy
18. dubna

Modlete se, aby lidé na těchto ostrovech měli rostoucí zájem o vyučující materiály Dereka Prince, které jsou k dispozici - knihy, CD a DVD.

Pákistán
19.dubna

Modlete se za Boží moudrost a vedení pro James a Elizabeth, za nový projekt přeložení učení Dereka Prince do 30 jazyků během příštích 18 měsíců. Modlete se za Boží pomazání pro překladatele Urdu.

Peru
20.dubna

Tři rozhlasové  stanice v Peru vysílají Derekovo vyučování ve španělštině. Dalším cílem je převést jeho programy do jazyka Quechuan. Modlete se, aby se našel správný  překladatel pro tento projekt.  Proste Pána za Boží vedení ohledně  zřízení  kanceláře DPM v Peru.

Kurdistán/Irák
21.dubna

Mnoho lidí zde je přestěhováno, ale přicházejí ke Kristu.  Modlete se za ně, ať služba DPM jim pomůže naplnit jejich duchovní potřeby skrze Derekovy vyučovací  materiály.
Modlete se za nové věřící, aby s digitálními nástroji, které jsou nyní k dispozici měli možnost vyrůst a dospět.
Modlete se za spolupracovníka DPM, který bude rozvíjet a spravovat nové webové stránky, aby dosáhly svého plného potenciálu a byli efektivní pro mnohé v celém regionu.

Uganda
22. dubna

V Ugandě byla vytištěna kniha „Proměna života duchovní mocí“ ve švahilštině.
Modlete se za správné distributory této knihy a aby kniha měla významný dopad na ty, kteří ji studují.
Modlete se za biblické  školy, církve a pastory, aby toto vyučování zasáhlo každého pastora ve Východní Africe.

Bělorusko
23. dubna

Manželka místního spolupracovníka DPM musela jít nedávno na operaci. Během jejího pobytu v nemocnici činili 2 lidé pokání a přijali Pána.  Modlete se za uzdravení této sestry a pro nově obrácené za růst ve víře a za povzbuzení skrze Derekovo vyučování, které je jim k dispozici.

Zambie
24. dubna

Zakladatel biblické školy Peter Pedersen je již v důchodu, ale stále cestuje, vyučuje a povzbuzuje pastory a církve. Nedávno koupil 100 knih „Základů Dereka Prince“. Modlete se za tyto materiály, aby měli velký vliv na církve a oblasti, které navštěvuje.

Francie
25. dubna

Modlete se, aby Bůh  přinesl duchovní a fyzické osvěžení řediteli Renému a jeho ženě Jacqueline. Jeho žena procházela velmi obtížným rokem.
Robin Prijs pracuje  na novém kanále YouTube DPM Francie  a modernizaci stávajících videí.  Modlete se za pomazání a moudrost pro něho od Pána.
Modlete se za podporovatele, aby s radostí přispívali na službu.
Modlete se za novou francouzskou knihu „Brána do Božího požehnání  (přejmenovanou na“ Odkud pochází moudrost“), aby byla velkým požehnáním ve Francii a také v Africe, kam se poslalo 500 výtisků.


Ghana
26. dubna

Práce DPM v Ghaně se začíná správně formovat.
Modlete se za Yemi a Sylvia, kteří začínají spolupracovat s kanceláří DPM.
Modlete se za kontakty a distribuční sítě, aby lidé mohli být vyučeni pro práci v Božím království  skrze toto Derekovo vyučování.


Norsko
27. dubna

Modlete se za práci s mládeží, aby se i nadále rozvíjela v roce 2015.
Modlete se za úspěšné přeložení a vytisknutí pěti Derekových knih do švédštiny.
Modlete se za otevření nových dveří pro službu a její vliv.
Modlete se za věřící se srdcem pro misii vidět příležitosti, které jsou k dispozici prostřednictvím DPM. A aby měli touhu stát se spolupracovníky.

Ukrajina
28. dubna

DPM se obrací na  kaplany  v armádě stejně jako na uprchlíky a církve v okupovaném území. Mnozí lidé museli opustit své domovy a nyní žijí v uprchlických táborech. Někteří z nich jsou otevřeni pro duchovní věci.Modlete se za Derekovo vyučování, aby přineslo naději a nový život pro tyto lidi.
Velké množství knih „Proměna života“ a „Jak porozumět Ježíšovi krvi“ v ruském a ukrajinském překladu budou  distribuovány  prostřednictvím dvou armádních kaplanů.
Modlete se, aby měli velký vliv na ty, kteří je dostanou.


Německo
29. Dubna

Modlete se, aby Pán přinesl do Německa nové  kontakty a příležitosti pro tým DPM, zejména také, že DPM chce dát zdarma na půjčování knihy Dereka Prince do knihoven v církvích po celém Německu.

Čína
30. dubna

Tak jako Čína vyvíjí své technologie, tak i DPM chce držet krok a provést změny v případě potřeby. Modlete se za ty, kteří budou aktualizovat čínské webové stránky a za správný průběh úprav v systému při přidávání mnoha Derekových materiálů ke stažení zdarma na čínské 4G a 3G mobilní telefony a pro mnoho uživatelů internetu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky