Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Duben 2016

Zpravodaj


Derek Prince Ministries
Worldwide prayer focus

DUBEN 2016

Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh! Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. (Izajáš 41:10, B21)


1. duben - Austrálie

Graeme a Veronica, pracovníci pro službu původním obyvatelům, navštíví tento týden město Walgett, neboť jejich poslední návštěva v listopadu byla velmi plodná. Modlete se za bezpečnou cestu a za to, aby ti, kterým budou sloužit, byli otevření a horliví přijmout Boží slovo a Jeho přítomnost.

2. dubna - Burundi

Burundi je malá země v Africe, která je na pokraji kolapsu a potřebuje modlitby. Služebníci DPM by zde chtěli začít překládat a vydat knihu „Modlitby za vládu" jako prvního projektu v místním jazyce Kirundi. Modlete se za jasné Boží vedení pro tento projekt a za to, aby se přes Derekovo vyučování podařilo přinést pozitivní změnu do této země.

3. dubna - Polsko

Modlete se za ochranu, dobré zdraví a sílu pro Marka a Agnieszku, kteří pokračují ve vedení práce v Polsku, a také za to, aby se jim otevřely nové dveře pro působení jejich služby.
Modlete se za srdce vedoucích sborů a ostatních polských věřících, aby byli stále více otevření biblickým pravdám v Derekově vyučování.

4. duben - Angola / Mosambik

Modlete se, aby Derekovy knihy v portugalštině, které budou použity v misijních tréninkových centrech Angoly a Mosambiku, přinesly věčné ovoce v životech všech, kteří je budou číst.

5. dubna - Srbsko

Byla právě vydána kniha „Oni budou vyhánět démony". Modlete se, aby toto vyučování pomohlo věřícím najít svobodu z démonického útlaku a aby se naučili sloužit osvobozením jiným.
Modlete se za více povědomí o Derekově vyučování ve všech denominacích a za nárůst prodeje knih.
Modlete se za srbský tým a jejich rodiny, aby zůstávali v dobrém zdraví, ochraně a zabezpečení.

6. dubna - východní Evropa

Branislav a Claudia pokračují v dohledu nad prací DPM v tomto regionu. Branislav tráví hodně času cestováním autem po 10 národech v tomto regionu a navštěvuje ředitele DPM v jednotlivých zemích.
Modlete se za silného týmového ducha a jednotu mezi těmito řediteli a za zajištění všech jejich potřeb.
Modlete se za Boží ochranu a vedení pro Branislava, speciálně vzhledem k situaci s uprchlíky, kteří se nekontrolovatelně přesouvají přes balkánské území.
Modlete se za větší moudrost, duchovní vhled a pomazání pro jeho službu, do které byl povolán.

7. dubna - Zimbabwe

Modlete se za potřebné finance pro ředitele Ticha, aby bylo možné dále vést kancelář DPM a její práci.
Modlete se za moudrost, aby věděl, která jsou další místa a oblasti, která je třeba navštívit, kde by bylo dobré sdílet a šířit materiály DPM.
Modlete se za další klíčové osoby a kontakty, které by pomohly podporovat a rozšířit službu DPM.

8. duben - Spojené státy

„Volání Asuzy" je název shromáždění, které se uskuteční zítra 9. dubna v Los Angeles v Kalifornii. Koná se jako připomínka začátku probuzení na Asuza Street, které bylo 9. dubna 1906 a bude zaměřené na modlitby za probuzení a na znamení a zázraky, jako jsou například uzdravení a další zázraky. Bude tam také nabízena Derekova kniha „Žít jako sůl a světlo". Modlete se, aby to Pán také použil na zasažení a povzbuzení pro ty, kteří ji dostanou.

9. dubna - východní Afrika

DPM právě pracuje na výrobě velkého množství Derekových materiálů pro tuto část Afriky pod vedením Petra Lindopa, koordinátora služby ve východní Africe.
Modlete se za moudrost a vedení v mobilizaci sítě spolupracovníků, aby se mohl co nejdříve začít tento proces.
Modlete se za překladatele a ty, kteří budou dělat korekturu v různých jazycích, aby pracovali přesně a důsledně.
Modlete se, aby byla nalezena vhodná místa, kde se budou knihy tisknout ve všech plánovaných regionech a za kvalitní a efektivní distribuci.

10. duben - Malajsie

Právě teď jsou v plném proudu jednání ohledně vysílání Derekových rozhlasových programů v indonéštině v rádiu Rhema a v Malajsiské internetové a rozhlasové stanici. Tyto programy by mohly zasáhnout indonésky mluvící křesťany na poloostrovech Malajsie a východní Malajsie. Modlete se za přízeň pro stanici a za hladký průběh.

11. duben - Bělorusko

Modlete se za studenty, kteří právě studují Biblický korespondenční kurz, aby se pevně drželi víry a mohli tak najít a převzít své místo ve službě v církvi.
Modlete se, aby Bůh spojil tým DPM s mnoha dalšími sbory a křesťanskými vedoucími, kteří by se zajímali o Derekovo vyučování, a také za to, aby se vztahy s nimi posilovaly a rostly.

12. duben - Ázerbajdžán

Kniha „Potřebuje tvůj jazyk uzdravení?" byla právě publikována v jazyce Azeri. Modlete se za bezpečnou distribuci a za to, aby ti, kteří budou tuto knihu číst, aplikovali tuto pravdu do svých životů a viděli velké změny.
Kniha „Požehnání nebo kletba: Vyber si!" byla publikována v ruštině pro ruské věřící v Ázerbájdžánu. Mnozí z těch, kdo zde žijí, mají strach z kleteb, ale nemají na ně odpověď ani řešení. Modlete se, aby tato vyučování vedla lidi k osvobození.

13. duben - Egypt

V lednu bylo v Káhiře distribuováno mnoho knih a jiných materiálů na trhu knih. Modlete se, aby všichni ti, kteří knihy dostali, byli hluboce zasaženi.
Otevírají se dveře pro možnost zasáhnout podzemní církev v severní Africe. Modlete se za Boží moudrost a vedení, aby se mohly úspěšně naplnit duchovní potřeby těchto věřících.

14. duben - Norsko

Modlete se za školy a služby v Norsku, aby měly touhu pracovat s týmem DPM, aby se tak dostalo Derekovo vyučování ke studentům a mnohým dalším.
Modlete se, aby Pán působil v mládežnické skupince, se kterou před nedávnem začal tým DPM pracovat. Mnoho z těchto mladých lidí pochází z nekřesťanského prostředí.
Modlete se, aby Pán hýbal mladými v místní velké střední škole, aby Duch Svatý mluvil k jejich srdcím o hříchu, spravedlnosti a soudu a přitáhl je k spasení.

15. duben - Sýrie

Tisíce Syřanů žijí v obklíčených oblastech a snaží se přežít. Nemohou si dovolit ani to, co potřebují, a možnosti pracovat jsou vzácné. Uprostřed tohoto trápení spolupracovník George, který žije v Sýrii, zasahuje lidi Biblemi a Derekovými materiály. (Jeho žena před pár dny unikla bombovému útoku. Deset minut poté, co odešla z úřadu domů, tam explodovala bomba.)
Modlete se za ochranu a vedení pro tento pár a pro všechny, kdo jsou zasaženi tímto konfliktem.
Modlete se za syrské věřící, aby směle ukazovali Boží lásku lidem kolem sebe a aby Boží slovo naplnilo srdce mnohých a změnilo jejich životy.

16. duben - Česká republika

Modlete se za duchovní probuzení v České republice a za to, aby Derekovy materiály mohly být použity na přitáhnutí těch, kteří ochladli nebo odpadli, zpět k Otci.
Modlete se, aby měli křesťané srdce otevřená pro Derekovo vyučování a využili je k budování a vyzbrojení věřících a pomohli jim tak chodit v jejich povolání.

17. duben - Ukrajina

Modlete se, aby nové překlady a publikační projekty pokračovaly hladce a bez překážek, neboť posledně byly problémy se softwarem během překladů a editování.
Vydavatel Vjačeslav má zdravotní problémy a čelí duchovním útokům v době, kdy se mají knihy publikovat. Modlete se za ochranu a uzdravení pro něj a za podporu skupiny blízkých osob, také se modlete se ochranu a finance pro Natálii, grafickou designérku a také za editorku Annu.

18. duben - Botswana

V biblické studijní skupince, která začala, je sedm nových věřících. Modlete se, aby rostli a byli silnější ve víře skrze Derekovo vyučování, které dostávají.
Modlete se za překladatele, aby správně přeložili vyučování z rozhlasových poselství Dereka a knihu „Moc proklamace". Jelikož jsou zde silné vlivy a kořeny čarodějnictví a okultismu, modlete se také za Pánovu ochranu.

19. duben - Chorvatsko

Modlete se za širší přijetí Derekova vyučování v rámci všech denominací v Chorvatsku a za růst prodeje těchto materiálů.
Modlete se za ochranu, moudrost a přízeň pro tým DPM a pro členy jejich rodin během toho, jak pokračují v šíření Derekova vyučování.

20. duben - Írán

Pastor z Íránu, přítel DPM a spolupracovník, musel opustit svůj sbor a zemi kvůli službě a zároveň přišel o všechno. Modlete se za Boží záměr pro něj.
Modlete se za úspěšné nahrání a dabování Derekových DVD v jazyce Farsi.
Díky novému politickému vývoji v Íránu se zdá, že budou další možnosti pro církev v tomto národě. Modlete se za rostoucí íránskou církev a otevřené dveře pro DPM podpořit tento růst.

21. duben - Slovensko

Modlete se za ředitele Branislava a Claudii a jejich tým, aby chodili v Boží moudrosti, pomazání, zaopatření a ochraně, když pokračují v zasahování země Derekovým vyučováním.
Od září loňského roku křesťanské rádio každý víkend vysílá Derekovo vyučování. Modlete se, aby toto slovo přineslo trvalou změnu v životech posluchačů a vzbudilo větší hlad po Bohu.
Modlete se za distribuci knihy „Boží moc měnící život" a za nárůst prodeje všech Derekových vyučování a za to, aby byly získány prostředky na výrobu nových materiálů v češtině.

22. duben - Jižní Afrika

Hope má seniorskou pozici ve vzdělávacím oddělení v provincii Limpopo. Do svého vyučování studentů zakomponovala samostudijní biblický kurz a DVD „Základy". Modlete se, aby byla úspěšná v tom, aby tato vyučování byla vysílána i v rádiu.

23. duben - Rumunsko

Modlete se za úspěšnou distribuci knihy: „Požehnání nebo kletba: Vyber si", která je tak potřebným poselstvím ke svobodě a také za růst distribuční sítě.
Modlete se za dobré prodeje materiálů a za prostředky (včetně podpory z celé země), aby se mohly znovu vytisknout již vyprodané knihy.
Modlete se, aby měli vedoucí sborů v celé zemi srdce otevřené pro Derekovo vyučování.
Modlete se, aby Pán přivedl dobré dlouhodobé překladatele pro práci DPM v Rumunsku.

24. duben - Nizozemí

tento měsíc je vyučovacím listem „Poznej Boha jako Otce". Modlete se, aby to mělo hluboký dopad na mnoho věřících, kteří ho dostanou, a aby byli motivováni šířit toto poselství tisícům uprchlíků, zaplavujících Evropu (včetně Nizozemí). Uprchlíci přicházejí z prostředí, kde náboženství nezná, neví, ani nevyučuje o Bohu jako Otci, naopak to popírá.
Ředitel Ivar káže a sdílí vyučování v mnoha sborech v souvislosti s různými tématy. Jeho manželka Marly pracuje intenzivně na webové stránce a online kurzech. Modlete se za sílu a milost pro ně, i za úplné vítězství v oblasti fyzických bojů, které v poslední době zažívali.

25. duben - Albánie

Modlete se za nové koordinátory DPM, Denisa a Elsu, aby pracovali v moudrosti a vedení Ducha Svatého a aby měli Boží zaopatření v osobním životě i pro službu DPM.
Modlete se za vedoucí albánských sborů, aby měli srdce otevřená pro Derekovo vyučování a pro tým DPM.
Modlete se za úspěšnou distribuci knihy „Boží moc měnící život" a aby ji Pán použil na posílení víry albánských věřících.

26. duben - Kanada

Modlete se za Boba Yeo a jeho tým, aby měli nadpřirozené Boží pomazání, aby navázali kontakty s těmi, kteří jim pomohou propagovat službu DPM v oblastech, kde je to nejvíce potřeba.
Modlete se, aby služba v komunitách původních obyvatel rostla tak, že Derekovo vyučování pomůže vytvořit pevné základy v mnoha životech.

27. duben - Filipíny

Modlete se za moudrost a zdraví pro ředitele Johna Cochrane a za překladatele Grega a Wenilu.
Modlete se za úspěšný překlad a publikování knihy „Od prokletí k požehnání" v jazyce Tapalog.
Derekovy knihy jsou dostupné v několika křesťanských knihkupectvích na Filipínách. Modlete se za rostoucí hlad po Božím slově, který přitáhne více lidí k jejich koupení, a pak aby toto Boží slovo aplikovali ve svých životech.

28. duben - Bulharsko

Právě byl vydán titul „Žít jako sůl a světlo" v bulharštině. Modlete se, aby bulharští věřící porozuměli svému povolání a prakticky ho projevili.
Kniha „Jen milostí", bude brzy připravena pro tisk. Modlete se za úspěšné vytištění, efektivní distribuci a přijetí tohoto důležitého vyučování.
Modlete se za pokračující nárůst prodeje, který je důležitým předpokladem k další produkci Derekových materiálů.

29. duben - Egypt

Adel je zapojen v práci dabingu Derekova poselství do arabštiny. Modlete se, aby mu Pán zjevil více samého sebe v jeho životě a práci.
Modlete se za distribuci materiálů v arabštině, aby zasáhly více pastorů a mnoho lidí v celém Egyptě.
V roce 2016 se plánuje výroba několika nových videí, rozhlasových programů a knih. Modlete se za Pánovu moudrost ve výběru správných materiálů.

30. duben - Arménie

Modlete se za Pánovu ochranu pro tým DPM během toho, jak dohlížejí na práci v Íránu a Turecku.
Modlete se, aby ve své práci nebyli brzděni vládou, tajnou policií ani radikálními islamisty.
Modlete se za ochranu a moudrost pro ředitele Vazgena během jeho cesty do Ruska, Běloruska a Ukrajiny, když půjde navštívit členy týmu a kdy chtějí spolu naplánovat strategii do budoucna. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky