Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O nás


Boží sen, který se stává skutečností.Když jsem se přidal k Dereku Princovi v roce 1971, nikdy jsem nesnil o tom, co má Bůh připravené pro jeho službu. V tom čase to bylo třicet let od okamžiku, kdy k němu Bůh promluvil tímto slovem: " Bude to jako potůček, který se stane řekou, řeka se stane velkou řekou, velká řeka se stane mořem a moře bude obrovským oceánem." Být očitým svědkem naplnění tohoto slova téměř vyráží dech! Bůh je věrný.

V průběhu několika roků, kdy pracuji s těmito bratry na koordinaci různých misií, které zasahují každý kontinent kromě Antarktidy. Není to jen vstup do misie, ale i do vztahů. Našich devět národních kanceláří zasahuje ohromným způsobem mnohé oblasti světa - Asii, bývalé státy Sovětského svazu, východní Evropy a jižní Tichomoří.

Kvůli obrovskému růstu DPM prostřednictvím těchto národních kanceláří nás Bůh vedl k založení mezinárodní rady složené z vedoucích pracovníků některých kanceláří. Účelem rady je přinést jednotné vedení celosvětové službě DPM.

Jako skupina se setkáváme dvakrát ročně s hlavním posláním hledat Bohem určený směr. Tato mezinárodní rada je prostředkem, který Bůh zformoval, aby byla zajištěná stabilita a pokračování služby DPM. Pokračování celosvětového vedení této služby je klíčové, protože věříme, že v Božím čase se " moře stane obrovským oceánem".

I Tebe zveme, abys se přidal k mnohým věrným podporovatelům, kteří pracují na naší misii "zasáhnout nezasažených a vyučit nevyučených" po celém světě. DPM je úrodnou půdou pro investování financí a modliteb, protože po dobu těch dlouhých roků se Bůh přiznával k Derekovi a celé službě a viděli jsme mnohé ovoce. Neustále chválíme Boha za všechno, co dělá a chystá se dělat v budoucnosti prostřednictvím DPM.David Selby
Executive Director
Derek Prince Ministries International


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky