Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

CD MP3

E-shop
Klíče k úspěšnému životu
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 1
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 1

B 056 Odpuštění
I 125 Naděje 1.
I 126 Naděje 2.
B 134 Jak být veden Duchem svatým 1.
B 135 Jak být veden Duchem svatým 2.
I 059 Síla v slabosti (jen strana A)
150 Kč Přidat
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 2
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 2

B 014 Jak najít Boží plán pro svůj život 59:51
I 002 Vztah k Bohu - Jak rozvíjet vztahy 56:49
B 027 Staré a nové já 57:19
B 103 Boží láska 1. 57:24
B 104 Boží láska 2. 56:03
B 105 Boží láska 3. 57:21
150 Kč Přidat
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 3
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 3

B 098 Nový začátek 1. 57:10
B 099 Nový začátek 2. 57:36
B 100 Nový začátek 3. 57:39
I 010 Bůh zjeven v Jeho jménech 1. 57:37
I 011 Bůh zjeven v Jeho jménech 2. 56:71
150 Kč Přidat
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 4
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 4

I 136 Bezpečný v Boží volbě 1. 59:03
I 137 Bezpečný v Boží volbě 2. 59:24
I 015 Vítězství nad smrtí 1. 59:57
I 016 Vitězství nad smrtí 2. 64:28
I 017 Vitězství nad smrtí 3. 59:51
150 Kč Přidat
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 5
CD MP3 - Klíče k úspěšnému životu 5

B 119 Dveře, které můžeš otevřít jenom ty 58:07
B 046 Tituly Ježíše 1. 55:04
B 047 Tituly Ježíše 2. 56:05
B 045 Boží přestrojení 57:04
B 092 Co je pravda? 58:07
150 Kč Přidat
Proroctví pro dnešní dobu
CD MP3 Proroctví pro dnešní dobu
CD MP3 Proroctví pro dnešní dobu

I 4170 Druhý příchod Ježíše
I 7007 Obnova I " Fíkovník a vinná réva"
I 5025 Obnova 2 "Izrael - Vzor a výzva"
150 Kč Přidat
Síla ze známosti Boha
CD MP3 Síla ze známosti Boha
CD MP3 Síla ze známosti Boha

I 4116 Zdroj veškeré síly
I 4117 Poznání Boha
I 4118 Služba kněze
I 4119 Králové a kněží
150 Kč Přidat
Spasení, uzdravení a vysvobození
CD MP3 - Spasení, uzdravení a vysvobození
CD MP3 - Spasení, uzdravení a vysvobození

B 2022 Uzdravení hořkých vod
B 2023 Plnost milosti
B 6009 Čarodějnictví: Veřejný nepřítel č.1
I 4171 Jsi pod kletbou ?
150 Kč Přidat
Radost z plného Božího zabezpečení
CD MP3 - Radost z plného Božího zabezpečení
CD MP3 - Radost z plného Božího zabezpečení

I 087 Boží hojnost 1.
I 088 Boží hojnost 2.
I 089 Boží hojnost 3.
I 090 Boží hojnost 4.
150 Kč Přidat
Základy osvobození
CD MP3 - Základy osvobození+Vymítání a osvobození
CD MP3 - Základy osvobození+Vymítání a osvobození

Základy osvobození
I 4128 Jak rozeznat nepřítele
I 4129 Jak vypudit nepřítele

Vymítání a osvobození
B 6007 Mládež - Místo a problémy mládeže v posledních dobách
B 6008 Děti 5 -11let - Pokyny pro osvobození dětí a jejich rodičů

150 Kč Přidat
Život víry
CD MP3 Život víry
CD MP3 Život víry
B 4180 Víra
B 4266 Křesťan a jeho peníze
I 4007 Bůh po svém lidu požaduje svatost
B 4019 Využití a zneužití jazyka
150 Kč Přidat
Nepřátelé, jimž čelíme
CD MP3 - Nepřátelé, jimž čelíme
CD MP3 - Nepřátelé, jimž čelíme
I 4262 Struktura satanova království
I 4263 Podstata čarodějnictví
I 4264 Duch antikrista
I 4265 Vítězství církve
150 Kč Přidat
Jak mě Bůh uvedl do činění zázraků
CD MP3 - Jak mě Bůh uvedl do činění zázraků+Poznání Boha
CD MP3 - Jak mě Bůh uvedl do činění zázraků+Poznání Boha
B 2009 Jak fungují duchovní dary 41:25
B 2010 Svědectví a zázračná uzdravení 65:12

I 4302 Máš bázeň Boží? 56:53
I 4113 Uctívání a odpočinek 38:04
150 Kč Přidat
Křesťanský život
CD MP3 -  Křesťanský život
CD MP3 - Křesťanský život
I 4077 Soudit - Kdy, proč a jak 1. "Právo soudit"
I 4078 Soudit - Kdy, proč a jak 2. "Spravedlivý soud"
B 4095 Osobní obnovení
B 4014 Prosperita "Zaslíbení a podmínky"
I 4237 Radost z úplného Božího zaopatření "Úplné bezpečí"
150 Kč Přidat
Křesťanská konference s Derekem Princem - Praha 1994
CD MP3 - Křesťanská konference s Derekem Princem - Praha 1994
CD MP3 - Křesťanská konference s Derekem Princem - Praha 1994

Všeobecná konference s D. Princem
Pastorál. konference - Úřady v církvi
150 Kč Přidat
Osvobozování a démonologie
CD MP3 - Osvobozování a démonologie
CD MP3 - Osvobozování a démonologie
B 6001 Jak jsem se dostal k tomu, že jsem se pustiI do boje s démony
B 6002 Jakým způsobem jednal Ježíš s démony
B 6003 Přirozenost a aktivita démonů
B 6004 Jak vypudil nepřítele
B 6005 Satanovy léčky odhaleny
B 6006 Sedm cest jak si udržet osvobození
150 Kč Přidat
Pravý a falešný Kristus, Pravá a falešná církev
CD MP3 - Pravý a falešný Kristus, Pravá a falešná církev
CD MP3 - Pravý a falešný Kristus, Pravá a falešná církev

0129 Pravý a falešný Kristus 1. - 2.
0130 Pravá a falešná církev 1. - 2 .
150 Kč Přidat
Vykoupení - jeho plán a naplnění
CD 1 - Vykoupení - jeho plán a naplnění
CD 1 - Vykoupení - jeho plán a naplnění
I 4293 Kříž uprostřed 1.
I 4294 Kříž uprostřed 2.
I 4295 Kříž v mém životě 1.
I 4296 Kříž v mém životě 2.
I 4255 Jak používat krev
150 Kč Přidat
CD 2 - Vykoupení - jeho plán a naplnění
CD 2 - Vykoupení - jeho plán a naplnění
I 4256 Záměna na kříži
I 4258 Neviditelné překážky uzdravení
I 4142 Ten, který dává život
I 4254 Stálo ho to všechno, co měl!
150 Kč Přidat
Cesta nahoru vede dolů
CD MP3 Cesta nahoru vede dolů
CD MP3 Cesta nahoru vede dolů
I 4086 Nahoru je dolů 64:40
I 4087 Dolů je nahoru 73:11
150 Kč Přidat
Prokletí: Příčina a lék
CD MP3 Prokletí: Příčina a lék
CD MP3 Prokletí: Příčina a lék
I 6011 Příčina 87:23
I 6012 Lék1. 53:44
I 6013 Lék 2. 51:54
150 Kč Přidat
Manželství, domov a rodina
CD MP3 Manželství, domov a rodina
CD MP3 Manželství, domov a rodina
B 4287 Manželé a otcové 1. 59:50
B 4288 Manželé a otcové 2. 57:40

Postavení muže v manželství a rodině.
150 Kč Přidat
Modlitba a duchovní boj
CD MP3 - Modlitba a duchovní boj
CD MP3 - Modlitba a duchovní boj
B 4081 Chvály
I 4320 Moc proklamace
B 032 Dikůvzdání
I 4257 Božské navštívení
150 Kč Přidat
Jedna dostatečná oběť
CD 1  Jedna dostatečná oběť
CD 1 Jedna dostatečná oběť
Usmíření
Dokonalá pro věčnost
Bohem připravená záměna
Odpuštění a uzdravení
Hřích x spravedlnost
Smrt x život
Prokletí x požehnání
Osvobození z prokletí
150 Kč Přidat
CD 2  Jedna dostatečná oběť
CD 2 Jedna dostatečná oběť
Odmítnutí x přijetí
Starý člověk x nový člověk
Vysvobození z tohoto věku
Osvobození od zákona a sebe
Osvobození z tělesnosti
Osvobození z tohoto světa
Od nároku ke zkušenosti
Všeobsáhlé spasení
Čtyři rozhodující kroky
Osvobození skrze vyznání
150 Kč Přidat
Pokládání základů
CD 1  Pokládání základů
CD 1 Pokládání základů
Založen na skále
Autorita a síla Božího slova
Pokáním k víře
Víra a skutky
Ponoření do vody
150 Kč Přidat
CD 2  Pokládání základů
CD 2 Pokládání základů
Ponoření v Duchu svatém
Předávání Boží moci
Na konci věků
Vzkříšení těla
Poslední soud
150 Kč Přidat
Strategie pro duchovní boj
CD MP3 - Strategie pro duchovní boj
CD MP3 - Strategie pro duchovní boj
01 Velká vzpoura 1.
02 Velká vzpoura 2.
03 Není vítězství bez bitvy
04 Vykonávání autority
05 Armáda přímluvců
06 Přijímání Božího povolání
150 Kč Přidat
Svět, kříž a církev
CD MP3 - Svět, kříž a církev
CD MP3 - Svět, kříž a církev
I 4143 Osvobozí od současného věku zla
I 4144 Svět, ve kterém vládne satan
I 4145 Dělicí čára
150 Kč Přidat
Jak najít svoje místo
CD MP3 - Jak najít svoje místo
CD MP3 - Jak najít svoje místo
I 4157 Tvoje povolání je svaté!
I 4158 26 novozákonních charismat
I 4159 Být vyučován Bohem
150 Kč Přidat
Klíč k Boží hojnosti
CD MP3 - Klíč k Boží hojnosti
CD MP3 - Klíč k Boží hojnosti
I 4071 Zaslíbení
I 4072 Podmínky
I 4073 Záměry
150 Kč Přidat
Ester: portrét královny (církve)
CD MP3 - Ester: portrét královny (církve)
CD MP3 - Ester: portrét královny (církve)
I 5041 Královna, jakou Bůh hledá
I 5042 Královna přijímá výzvu
150 Kč Přidat
Učiň své povolání jistým
CD MP3 - Učiň své povolání jistým
CD MP3 - Učiň své povolání jistým
I 4135 Být povolán Bohem
I 4136 Opozice čarodějnictvi
I 4137 Jak být neustále veden Duchem svatým
I 4138 Společné povolání církve
150 Kč Přidat
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky